Past Appearances

Begin 2016 publiceerde Pia de Jong Charlotte. Een prachtig relaas over haar dochter, die werd geboren met een ernstige, zeer zeldzame vorm van leukemie. Pia en haar man, natuurkundige Robbert Dijkgraaf, volgden hun intuïtie en kozen er samen met het medisch team voor Charlotte niet te behandelen

In haar voordracht zal De Jong vertellen over hoe zij als ouders vanuit het niets in de medische mallemolen terechtkwamen waarin artsen en andere deskundigen uitspraken deden over hun kind, hun toekomst. De impact daarvan op het jonge gezin was immens. ‘Het leven liep niet zoals we dachten. Er was geen roze wolk maar rood bloed in een buisje, getapt uit haar lichaam. Charlotte was niet meer alleen van ons, ze behoorde ook toe aan de medische wereld, waarin beslissingen werden genomen over leven en dood.’

CEO van het zieke kind Te midden van alle informatie, meningen, onzekerheid en emoties, namen De Jong en haar man het heft in eigen handen. De Jong werd, zoals ze zelf zegt: de CEO van het bedrijf Charlotte. ‘Zij kon nog niet praten, maar ik kon dat namens haar doen. Ik kon de regie nemen door op mijn manier naar haar te luisteren.’ 

Subtiel samenspel De Jong zal ingaan op de kracht van intuïtie en hoe deze naast feiten en wetenschap een rol speelt. Op de veerkracht die richtinggevend was voor wat het zieke kind en het gezin aan konden. En op het subtiele samenspel tussen artsen, ouders en kind. Het belang van vertrouwen en respect voor ieders expertise. ‘Ik heb daarbij het beeld van een vlecht. Drie partijen die om elkaar heen buigen zonder te breken en elkaar sterker maken. Sterker dan ieder voor zich.’

Posted in: Events
Deel dit artikel