Wat is een leerling zonder goede leraar?

NRC Handelsblad, 4 Juni 2018

-Abel Eliane
Illustratie Eliane Gerrits

Oslo in mei is de geur van seringen,
de contouren van fjorden in de
verte, een trage rust die me herinnert
aan vroeger, toen ik vanuit
het klaslokaal de boeren de aarde zag omploegen.
Tijdens een kleine ceremonie in het
stadspark legt wiskundige Robert Langlands
een bloemenkrans onder het standbeeld
voor het negentiende-eeuwse genie Niels
Hendrik Abel. Drie meisjes smijten hun stepjes
op de grond en komen erbij staan. Abel,
ja, daar hebben ze op school van gehoord.
We begeleiden deze week de tachtigjarige,
fragiele Langlands, die de Abelprijs heeft
gewonnen. Die prijs wordt elk jaar door de
regering aan een verdienstelijk wiskundige
uitgereikt. Abels levensverhaal is van een
tragische schoonheid.

Deel dit artikel