Land van strikte onmogelijkheden

NRC Handelsblad, 10 September 2018

-Bureaucracy Eliane
Illustratie Eliane Gerrits

De eerste pioniers zagen Amerika als het land van de onbeperkte
mogelijkheden. Alles kon en mocht. Een huis? Daar staat een boom en hier is
een zaag. Timmeren maar. De ongerepte natuur was als een leeg vel papier.
Iedereen kon zijn eigen tekening maken.
Die pioniers van toen zouden schrikken als ze zagen hoe het er nu aan toegaat.
Little house on the prairie? Je wil niet weten hoeveel ambtelijke overleggen,
vergunningen, welstandscommissies en buurtbijeenkomsten daaraan
voorafgaan.
Het is een publiek geheim: door het kloppend hart van ongebreideld
kapitalisme en de vrije markt stroomt een stroperige en inefficiënte
bureaucratie waar menig communistisch regime jaloers op zou zijn. Amerika is
het land van de strikte onmogelijkheid geworden.
Neem het rijtje huizen dat een straat verder hier onlangs is gebouwd

Deel dit artikel