Foto door Mariel Kolmschot

Schrijfster Pia de Jong is met haar gezin verhuisd naar Princeton, in de VS. Ze bericht wekelijks over wat haar opvalt.

Laatste Artikelen, Columns, en andere Geschriften

Dyson Eliane
Illustratie Eliane Gerrits

In 1989 verhuisde ik voor de eerste  keernaar Princeton. Amerika was toen  nogver weg. Tijdens het afscheid op  hetvliegveld kreeg ik van mijn vader eendoo sje met luchtpostpapier, van mijn moeder een vulpen. Ik herinner me hoe ik in het nieuwe appartement de flinterdunne blauwev elletjes door mijn vingers liet glijden.De  vulpen was gaan lekken. „Ik schrijf mijneerste brief  aan mijn zojuist gekochte keukent afel”,pende ik vlekkerig neer. „Het huisklinkt hol , onze spullen zijn nog niet aangekomen.Ik mis vooral mijn theepot.”De pas verschenen autobiografie Maker

Angelsinamerica Eliane
Illustratie Eliane Gerrits

Ik ben opgegroeid met engelen. Mijn kath olieke jeugd was vol verhalen over verheve n wezens die uit de hemel neerdaalden  om ons mensen te waarschuwen, tehelpen en de toekomst te voorspellen. Inmijn dromen streken engelen hun veren gladin een glans van verblindend wit licht.

Gun March Elliane
Illustratie Eliane Gerrits

Stoelriemen vast, we gaan over eenh alf uur landen. Het geroezemoes in de cabine begint. Tafeltjes worde ndichtgeklapt, stoelen rechtgezet.New York doemt onder ons op. De vrouw
naast me wijst opgewonden uit het raam.Ki jk, Central Park. Mijn gedachten dwalen afna ar de klok voor de ingang van de klei nedierentuin. Onze kinderen  konden geen genoegkrijgen van de dieren die elk halfuurronddraaien op een muziekje.

Dermatologists Eliane
Illustratie Eliane Gerrits

Ik leg hier minstens tien keer meer dokte rsbezoekenaf dan in Nederland. Voorelk lichaamsdeel is er een specialist dieme jaarlijks wil onderzoeken. Of het nuom mijn botten, darmen, baarmoeder, borsten of hormonen gaat. En dat voor een relatief gezond persoon als ik.

Snowstorm Eliane
Illustratie Eliane Gerrits

Als Nederlander ben je al gauw wantrouwend. Als het een dag gaat sneeuwen en de noodtoestand wordt afgekondigd, zijn de instanties zich waarschijnlijk aan het indekken. Er mocht eens een sneeuwvlokje op het spoor vallen. Maar ik heb mijn les geleerd met superstorm Sandy, vijf jaar geleden. Honderd mensen vonden de dood, onder wie twee jongetjes in de leeftijd van onze zonen die thuis aan het spelen waren. Er viel een boom op hun huis.

Wagner Eliane
Illustratie Eliane Gerrits

Mijn eerste Wagner-opera was een echt schandaal. Op het hoogtepunt barstte iedereen in lachen uit, later gevold door luid boegeroep. Het was 1987 en we zaten in de engelenbak van de pas geopende Amsterdamse Stopera. Die dag was de beruchte première van Tristan und Isolde geproduceerd door Jürgen Gosch. Vijf uur lang gebeurde er vrijwel niets in deze uiterst sober aangeklede
voorstelling. Zelfs toen Tristan voor het laatst Isolde kuste en zich daarna in het zwaard van zijn verrader Melot stortte, alle drie de omvangrijke zangers potsierlijk ge kleed in onder hun armen geknoopte lakens, vloeide geen druppel bloed. De dodelijke stoot leek eerder op het lekprikken van een gigantische ballon.