Patronen die langer meegaan dan papier

NRC Handelsblad, 16 April 2018

-Dyson Eliane
Illustratie Eliane Gerrits

In 1989 verhuisde ik voor de eerste  keernaar Princeton. Amerika was toen  nogver weg. Tijdens het afscheid op  hetvliegveld kreeg ik van mijn vader eendoo sje met luchtpostpapier, van mijn moeder een vulpen. Ik herinner me hoe ik in het nieuwe appartement de flinterdunne blauwev elletjes door mijn vingers liet glijden.De  vulpen was gaan lekken. „Ik schrijf mijneerste brief  aan mijn zojuist gekochte keukent afel”,pende ik vlekkerig neer. „Het huisklinkt hol , onze spullen zijn nog niet aangekomen.Ik mis vooral mijn theepot.”De pas verschenen autobiografie Maker

Deel dit artikel