De roker weren als een moderne paria

NRC Handelsblad, 19 Augustus 2019

-Cigarettes Eliane
Illustratie Eliane Gerrits

In Princeton heb ik nog nooit een kind zien roken, ook nauwelijks een volwassene trouwens. De roker wordt hier stevig geweerd uit het openbare leven, als een moderne paria. In Nederland daarentegen walmt de sigarettenrook me op Schiphol al tegemoet.

Het is een groot wonder dat Amerika het roken heeft teruggedrongen – dit land van de vrijemarkteconomie en het cowboykapitalisme, waar alles erop gericht is om iedereen meer te laten consumeren, zonder oog voor de gezondheid. De Verenigde Staten zijn een paradijs voor verslaafden met de overal aanwezige reclame, de krachtige lobby van het bedrijfsleven, en de zwakke of niet bestaande toezichthouders. Niemand kan de Amerikaan zijn auto, geweer, telefoon, suiker of vet afnemen, en al helemaal de overheid niet. Hoe is het in godsnaam mogelijk geweest dat dit met de sigaret wel is gelukt?

Daar zijn een aantal redenen voor. Om te beginnen rookte geen land zo vroeg en zo veel als Amerika. Vooral in de periode direct na de oorlog werd iedereen gestimuleerd te roken. Reclames prezen de gezonde werking aan met sigaretten „fresh as mountain air”. Begin jaren zestig stak de gemiddelde Amerikaan tien sigaretten per dag op. Zo’n 42 procent van de volwassenen rookte.

Deel dit artikel