Foto door Mariel Kolmschot

Schrijfster Pia de Jong is met haar gezin verhuisd naar Princeton, in de VS. Ze bericht wekelijks over wat haar opvalt.

Laatste Artikelen, Columns, en andere Geschriften

Siblings Eliane
Illustratie Eliane Gerrits

We begonnen er drie jaar geleden mee, toen de oudste uit huis ging: een groepsapp. Zo konden we als gezin blijven meeleven met de grote, kleine en vooral alledaagse belevenissen.
Onze oudste zoon wierp zich in het Amsterdamse studentenleven. Al snel zagen we een fotostroom van feesten, concerten en weekendjes weg. Daar zat hij met een cappuccino en croissant in Parijs of Barcelona, in een bootje door de grachten, of op een bakfiets met twintig kratten bier. Huisvesting vinden viel niet mee. Na een jaar logeren bij vrienden betrok hij een appartement in een hippe wijk. Met zijn beste vriendenv an de basisschool nota bene.


Roman Slave Boy Eliane

‘Ik, Maximus, een jongen van twaalf
jaar, ging naar de Hades na een wedstrijd. Ziekte en uitputting hebben we geveld, omdat ik dag noch nacht mijn
hart afwendde van de Muzen.”
Ik ben op een dag vol academische lezingen en heb na de lunch moeite mijn aan dacht erbij te houden. Maar deze graftekst,
uitgesproken door Kathleen Coleman, eesprankelende hoogleraar oude geschiedenis, doet me wakker schrikken. Over een kloof van twee millennia spreekt opeens een overleden kind tot mij.

Angelsinamerica Eliane
Illustratie Eliane Gerrits

I grew up with angels. My Catholic youth was full of stories about sublime beings who descended from heaven to warn us, to help us, and to predict our future. Angels arrived in my dreams, smoothing their feathers in gleams of blindingly white light.
  Angels were not always beautiful and nice. On the wall at my school was a print by Gustave Dore showing the biblical Jacob wrestling with a mysterious angel. Jacob struggles until daybreak with the vastly larger angel looming over him. I held my breath whenever I passed it.
   But not in my wildest dreams did I foresee the struggle that Prior Walter has with his angel in the play, “Angels in America.” This iconic and acclaimed work by Tony Kushner is now celebrating its triumphant return to Broadway 25 years after its premiere.

Richtingsgevoel

NRC Handelsblad, 30 April 2018

New York New York Eliane
Illustratie Eliane Gerrits

Richtingsgevoel

NRC Handelsblad, 30 April 2018

Telkens wanneer mijn buurman uitstaptbij Penn Station maakt hij met uitgestrekte armen een sprongetje en zingt: „New York, New York, it’s a helluva town, the Bronx is up and the Battery
is down.” Dit liedje uit de musical On The Town was in zijn kindertijd een ezelsbruggetje om de weg te vinden.

Homesickness Elina Eliane
Illustratie Eliane Gerrits

Heimwee is een mol. Je ziet hemn iet, maar met zijn graafpotenonderm ijnt hij de grond onder jevoeten. En hij is niet voor een gat te vangen. Net zo makkelijk gaat hij achterwaarts als hij klemk
omt te zitten. Je loopt over een dun laagje zonder dat je het door hebt. Het knagende gevoel overvalt me als het niet goed gaat met mensen die me dierbaar zijn. Wanneer de tijd niet meer vanzelf sprekend verder kabbelt, maar met een schok tot stilstand komt.
 Mijn vriendin is ziek.

Dyson Eliane
Illustratie Eliane Gerrits

In 1989 verhuisde ik voor de eerste  keernaar Princeton. Amerika was toen  nogver weg. Tijdens het afscheid op  hetvliegveld kreeg ik van mijn vader eendoo sje met luchtpostpapier, van mijn moeder een vulpen. Ik herinner me hoe ik in het nieuwe appartement de flinterdunne blauwev elletjes door mijn vingers liet glijden.De  vulpen was gaan lekken. „Ik schrijf mijneerste brief  aan mijn zojuist gekochte keukent afel”,pende ik vlekkerig neer. „Het huisklinkt hol , onze spullen zijn nog niet aangekomen.Ik mis vooral mijn theepot.”De pas verschenen autobiografie Maker